Vänstermeny

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet överlämnar slutbetänkande

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet överlämnar idag sitt slutbetänkande SOU 2019:34 Förbättrat skydd för totalförsvaret till regeringen.