Vänstermeny

Kulturskoleutredningen överlämnar sitt betänkande till Alice Bah Kuhnke och Gustav Fridolin

Idag lämnar Kulturskoleutredningen sitt betänkande  SOU 2016:69 En inkluderande kulturskola på egen grund till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin.