Vänstermeny

Läkemedels- och apoteksutredningen överlämnar sitt andra delbetänkande

Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) lägger i dag fram sitt andra delbetänkande, ”Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna” (SOU 2013:23) till socialminister Göran Hägglund.