Vänstermeny

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tar emot Dricksvattenutredningens slutbetänkande

Utredaren Gunnar Holmgren överlämnar slutbetänkandet  från utredningen SOU 2016:32 En trygg dricksvattenförsörjning till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.