Vänstermeny

Nätkoncessionsutredningens överlämnar betänkande

Anders Ygeman har den 10 juni 2019 tagit emot Nätkoncessionsutredningens betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät från utredaren, generaldirektör Elisabet Falemo. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att lämna förslag som moderniserar elnätsregelverket, utan att resurseffektivitet, nätstabilitet och miljöskydd påverkas negativt.