Vänstermeny

Slutbetänkande för mer jämlik vård överlämnat

Den 1 oktober tog socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval. Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet av utredningen Styrning för en mer jämlik vård. Betänkandet överlämnades av den särskilde utredaren Göran Stiernstedt.