Vänstermeny

Tillitsdelegationen överlämnar sitt betänkande

Tillitsdelegationen överlämnar i dag sitt betänkande, En gemensam utbildning inom statsförvaltningen, SOU 2020:40, till regeringen.