Vänstermeny

Tillitsdelegationen överlämnar sitt betänkande

Civilminister Lena Micko har i dag tagit emot Tillitsdelegationens betänkande om styrning i statsförvaltningen. Betänkandet presenterar lärdomar från statliga myndigheters arbete med tillitsbaserad styrning och ledning och innehåller förslag om hur utvecklingen av tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor bör fortsätta.