Vänstermeny

Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola

Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner överlämnar idag sitt delbetänkandet SOU 2017:51 Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola till Utbildningsdepartemetet. Utredningen har till uppdrag att lämna förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bland annat se över behörighets- och legitimationsreglerna.