Vänstermeny

Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07) överlämnar betänkandet

Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07) överlämnar idag sitt betänkandet SOU 2019:24 Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete till Socialdepartementet. Utredningen om antidopning och dataskydd redovisar i sitt betänkande Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete sitt förslag till en ny lag om dataskydd i idrottens antidopningsarbete. Lagens syfte ska vara dels att möjliggöra att personuppgifter kan behandlas inom idrottens antidopningsarbete på ett ändamålsenligt sätt, dels att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.