Vänstermeny

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven överlämnar sitt betänkande

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven överlämnar i dag sitt betänkande En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor, SOU 2020:42, till regeringen.