Vänstermeny

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster, överlämnar sitt betänkande

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster, överlämnar i dag sitt betänkande Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37, till regeringen.