Vänstermeny

Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg överlämnar sitt betänkande

Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg överlämnar i dag sitt betänkande Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, SOU 2020:34, till regeringen.