Vänstermeny

Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken överlämnar sitt betänkande

Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken överlämnar i dag sitt betänkande, Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna, SOU 2020:41, till regeringen.