Vänstermeny

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola överlämnar sitt betänkande

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola överlämnar i dag sitt betänkande Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering, SOU 2020:33, till regeringen.