Vänstermeny

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen överlämnar sitt betänkande

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen överlämnar i dag sitt betänkande Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, SOU 2020:35, till regeringen.