Vänstermeny

Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning överlämnar sitt betänkande

Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning överlämnar i dag sitt betänkande Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter, SOU 2020:36, till regeringen.