Vänstermeny

Utstationeringsutredningen presenteras

Idag den 4 juni överlämnar Utstationeringsutredningen sitt slutbetänkande SOU 2019:25 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet till  arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.