Fi 2015:06 Överskottsmålskommittén

Fi 2015:06 Överskottsmålskommittén

Fi 2015:06 Överskottsmålskommittén

Överskottsmålskommittén överlämnade den 30 september 2016 sitt betänkande ”En översyn av överskottsmålet” till regeringen.