Kommittén och sekretariat

Kommittén och sekretariat

Ledamöter

Ordförande: Johan Persson

Ulf Berg, Moderaterna

Emma Carlsson Löfdahl, Liberalerna

Åsa Coenraads, Moderaterna

Anders Forsberg, Sverigedemokraterna

Monica Haider, Socialdemokraterna

Mattias Jonsson, Socialdemokraterna

Kew Nordqvist, Miljöpartiet

Iréne Oskarsson, Kristdemokraterna

Håkan Svenneling, Vänsterpartiet

Anna-Caren Sätherberg, Socialdemokraterna

Kristina Yngwe, Centerpartiet

 

Experter

Börje Alriksson (Miljö- och energidepartementet)

Bo Andersson (Post- och telestyrelsen)

Susanne Edfeldt Sjöling (Tillväxtanalys)

Christel Gustafsson (Region Kronoberg)

Maria Ahlsved (Näringsdepartementet)

Mikael Jardbrink (Boverket)

Sara Jendi Linder (Finansdepartementet)

Patrik Johansson (Näringsdepartementet)

Sofia Lindblad (Lantbrukarnas riksförbund)

Charlotta Mellander (Internationella handelshögskolan i Jönköping)

Staffan Nilsson (Hela Sverige ska leva)

Annika Nordin (Sveriges lantbruksuniversitet)

Anita Norén (Länsstyrelsen Örebro)

Christina Nylén (Kulturdepartementet)

Lars Olsson (Näringsdepartementet)

Niclas Purfürst (Statens jordbruksverk)

Ewa Rabinowicz (Sveriges lantbruksuniversitet)

Josefina Syssner (Linköpings universitet)

Patrik Sällström (Tillväxtverket)

Jan Torége (Sveriges kommuner och landsting)

Andreas Vass (Företagarna)

Per Wenner (Trafikverket)

 

Sekretariat

Huvudsekreterare: Sören Häggroth

Sekreterare: Hanna Wallinder

Sekreterare: Peter Ehn

Sekreterare: Maria Gustafsson