Expertgrupp

Expertgrupp

Följande personer ingår i kommittén som experter:

Catharina Adlercreutz, kansliråd, Kulturdepartementet

Anna-Karin Adolfsson, kansliråd, Kulturdepartementet

Lisa Englund Krafft, rättssakkunnig, Justitiedepartementet

Helena Strömbäck, ämnesråd, Näringsdepartementet