Kalendarium

Kalendarium

Möten i kommittén har hållits och är planerade till följande dagar under 2017 och 2018:

Tisdagen den 14 mars 2017

Onsdagen den 29 mars 2017

Onsdagen den 19 april 2017

Tisdagen den 16 maj 2017

Onsdagen den 7 juni 2017

Onsdagen den 14 juni 2017

Onsdagen den 28 juni 2017

Torsdagen den 17 augusti 2017

Onsdagen den 30 augusti 2017

Måndagen den 18 september 2017

Tisdagen den 17 oktober 2017

Onsdagen den 15 november 2017

Torsdagen den 14 december 2017

Onsdagen den 17 januari 2018

Onsdagen den 14 februari 2018

Onsdagen den 7 mars 2018

Onsdagen den 28 mars 2018

Onsdagen den 18 april 2018

Torsdagen den 3 maj 2018

Onsdagen den 23 maj 2018

Kommitténs slutbetänkande ska lämnas senast den 29 juni 2018.