Ordförande och ledamöter

Ordförande och ledamöter

Följande personer ingår i Parlamentariska public service-kommittén:


Ordförande

Styrelseordföranden Sture Nordh


Ledamöter

Riksdagsledamoten Angelika Bengtsson (SD)

Riksdagsledamoten Rossana Dinamarca (V)

Riksdagsledamoten Jan Ericson (M)

Riksdagsledamoten Erik Ezelius (S)

Riksdagsledamoten Ida Karkiainen (S)

Ordförande kultur- och fritidsnämnden Gävle kommun Martina Kyngäs (KD)

Riksdagsledamoten Olof Lavesson (M)

Riksdagsledamoten Per Lodenius (C)

Riksdagsledamoten Niclas Malmberg (MP)

F.d. riksdagsledamoten Olle Wästberg (L)