Sekretariat

Sekretariat

Huvudsekreterare: Martin Persson

Martin anställdes i kommittén den 6 mars 2017 men arbetar annars på Näringsdepartementets enhet för konkurrens, statsstöd och ramvillkor. Han har tidigare arbetat på Kulturdepartementet med frågor som rör public service och andra medier.

 

Sekreterare: Eva Bengtsson Åström

Eva anställdes i kommittén den 4 september 2017. Hon arbetar annars som jurist på Myndigheten för press, radio och tv med allehanda mediefrågor, främst med kommersiell radio och tv. Eva var projektledare för myndighetens arbete med regeringsuppdraget om public service påverkan på mediemarknaden och översyn av förhandsprövningssystemet.

 

Sekreterare: Linus Fredriksson

Linus började arbeta i kommittén i februari 2017 men har sin ordinarie anställning på Kulturdepartementets enhet för medier och film, där han bl.a. arbetar med lagstiftningsfrågor på radioområdet. Han har tidigare varit utredningssekreterare i Digitalradiosamordningen.

 

Sekreterare: Anna Sööder

Anna anställdes i kommittén den 2 oktober 2017. Hon arbetar annars på Kulturdepartementets enhet för medier och film, främst med frågor som rör film och upphovsrätt, men även med mediefrågor i stort. Anna har tidigare arbetat på bl.a. advokatbyrå med immaterialrätt.