Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

  • Vi som arbetar i utredningen
  • Utredningens expertgrupp
  • Parlamentarisk referensgrupp
  • Kontakt
  • Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola