U 2017:03 Praktiknära skolforskning i samverkan

U 2017:03 Praktiknära skolforskning i samverkan

Uppdraget

Utredaren ska kartlägga den samverkan som finns mellan skolhuvudmän och universitet och högskolor kring praktiknära forskning i skolan. Utredaren ska också föreslå olika modeller för långsiktig samverkan. Syftet är att stärka lärar- och förskollärarprofessionen, utveckla lärar- och förskollärarutbildningen och öka elevers och förskolans måluppfyllelse. Uppdraget ska redovisas i mars 2018:

All information om utredningen finns på denna webbplats. Följ också Cecilia Christersson på Facebook och Twitter.