Publicerat

Publicerat

Primärvårdens funktion, organisation och ekonomi – en litteraturöversikt av Anders Anell

Primärvårdens funktion, organisation och ekonomi – en litteraturöversikt av Anders Anell

Diskussions-PM

Diskussions-PM effektivare resursutnyttjande

Debattartikel i Dagens Medicin den 14 januari 2015

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/01/15/den-administrativa-bordan-hindrar-vardens-effektivitetdeb/

Debattartikel i Svenska Dagbladet den 27 april 2014

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/brister-inom-it-en-fara-for-patienter_3502374.svd