S 2020:03 Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS

 • Om utredningen
 • Kalendarium/aktiviteter
 • Kontakta oss
 • S 2020:03 Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS

  2020:03 Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS

  Välkommen till utredningens hemsida! Här kan du läsa mer om såväl utredningens uppdrag som om oss som arbetar i utredningen. Du får också veta hur du kan komma i kontakt med oss.

  Sedan i april 2020 har utredningen i uppdrag att göra en översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service. Syftet är att den enskilde inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning.

  En viktig del i arbetet är att inhämta kunskap genom bland annat dialog med enskilda samt med berörda aktörer så som kommuner, myndigheter, organisationer och andra.

  Betänkandet med bedömningar och förslag ska överlämnas till regeringen senast den 23 mars 2021.