Kontakta oss

Kontakta oss

Utredningen vill arbeta så öppet och inkluderande som möjligt och tar gärna del av synpunkter och inspel, välkomna att kontakta oss!

 

 

Carina Sammeli, särskild utredare

E-post: carina.sammeli@regeringskansliet.se

Telefon: 08-405 81 58

 

 
Cecilia Ljung, utredningssekreterare

E-post: cecilia.ljung@regeringskansliet.se

Telefon: 08-405 41 49

 

 
Karin Flyckt, utredningssekreterare

E-post: karin.flyckt@regeringskansliet.se,

Telefon: 08-405 93 67

 

 

Josefine Gustafsson, utredningssekreterare

E-post: josefine.gustafsson@regeringskansliet.se

Telefon: 08 405 46 22

 

 

Postadress

Regeringskansliet

Utredningen om översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service

Kv. Garnisonen

103 33 STOCKHOLM

 

 

Observera att olika typer av post/kommunikation till utredningen är allmänna handlingar. För mer information om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar vänligen se: http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/offentlighetsprincipen/