Erfarenhetsdialoger

Erfarenhetsdialoger

Målbilderna har tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och anhöriga. Målbilderna ska så långt det är möjligt genomsyra utredningens analys och förslag.

201207 Målbilder samsjuklighet 2020-12-22

Här berättar Mikaela Javinger om sin roll i Samsjuklighetsutredningen och hur vi har arbetat med de målbilder vi tagit fram tillsammans med personer med egen erfarenhet och anhöriga.