Fortsatt inriktning på Samsjuklighetsutredningens arbete

Fortsatt inriktning på samsjuklighetsutredningens arbete 19 juni

Frågor eller synpunkter kan lämnas till utredningssekreterare
Linda Hindberg, linda.hindberg@regeringskansliet.se