Inriktning på förslag

Inriktning på förslag

Utredningen har valt att tidigt i processen publicera inriktningen på möjliga förslag. Syftet är att uppmuntra till synpunkter och reaktioner som kan bli underlag i det fortsatta arbetet. Det innebär att förslagen som presenteras i dokumentet kan komma att ändras och att ytterligare förslag kan komma att läggas i slutbetänkandet. Synpunkter kan lämnas till utredningssekreterare Linda Hindberg.

Inriktning på Samsjuklighetsutredningens förslag