Utredningens iakttagelser

Utredningens iakttagelser

Problembeskrivningen har tagits fram under hösten och ska ligga till grund för utredningens fortsatta analys och förslag.

Synpunkter tas tacksamt emot och kan mailas till utredaren eller sekretariatet.

Utredningens iakttagelser 20-12-22