Kontakta oss

Kontakta oss

I och med att Skolkommissionen överlämnat slutbetänkandet till regeringen så är kommitténs uppdrag avslutat.

Huvudsekreterare: Ulf Andersson

Sekreterare: Ragnar Eliasson

Sekreterare: Jenny Kallstenius

Sekreterare: Mikael Hellstadius

Sekreterare: Maria Götherström