Ledamöter

Ledamöter

Ordförande, Jan-Eric Gustafsson, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet

Lina Axelsson Kihlblom, central grundskolechef, Haninge kommun

Erik Blom, Elev och styrelseledamot för Sveriges Elevkårer

Lars Hallenberg, kanslichef Lärarnas Riksförbund*

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt näringsliv

Marika Markovits, direktor Stockholms stadsmission och huvudman för Grillska gymnasiet

Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund

Pasi Sahlberg, visiting professor of Practice Harvard University

Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö stad

Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik Stockholms universitet

Björn Åstrand, doktor i historia och dekan för lärarutbildningen vid Karlstad universitet

 

(* Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas riksförbund, entledigades som ledamot den 24 november 2015.)

 

Parlamentarisk referensgrupp

Ulrika Carlsson C

Annika Eclund KD

Lena Hallengren S

Stefan Jakobsson SD

Christer Nylander FP

Karin Pleijel MP

Hans-Åke Scherp V

Maria Stockhaus M