Sakkunniga och experter

Sakkunniga och experter

Utredningen biträds av och genomför regelbundna möten med tre sakkunniga och fem experter.

Enligt kommittéförordningen (1998:1474) 5 § har sakkunniga rätt att få del av handlingar och delta i sammanträden och överläggningar. De sakkunniga får också foga särskilda yttranden till utredningens betänkande (20 §).

Sakkunniga:

Josefin Emanuel Brattberg, departementsekreterare, Utbildningsdepartementet

Karin Nilsson Kelly, departementsekreterare, Socialdepartementet

Christan Olsson, departementsekreterare, Justitiedepartementet

Experter:

Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Mälardalens högskola

Mariet Ghadimi, doktorand i socialt arbete, Stockholms universitet.

Lucas Gottzén, docent, Linköpings universitet

Josefin Grände, fil.mag. i statsvetenskap, konsult och författare

Peter Söderström, sociolog, organisationen Män för jämställdhet