Dokument

Dokument

Tillträdesutredningens betänkande:

Powerpointpresentation av SOU 2017:20:

Sammanfattning av de nuvarande tillträdesbestämmelserna:

Enkät om tillträdesfrågor till högskolor och universitet våren 2016: