Expertgrupp och referensgrupper

Expertgrupp och referensgrupper

Expertgruppen

20160527 Möte med Expertgruppen

Expertgruppens syfte är att biträda utredningen med expertis och kvalitetssäkring inom sina ansvarsområden. Expertgruppen består av följande personer:

Daniel Brandt, studerande, Sveriges förenade studentkårer

Erica Finnerman, utredare, Universitets- och högskolerådet

Nina Gustafsson Åberg, departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Erik Adell Hellström, departementssekreterare, Kulturdepartementet

Gunilla Hammarström, processledare, Universitets- och högskolerådet

Stefan Holmgren, departementssekreterare, Utbildningsdepartementet

Sigbritt Karlsson, rektor, Sveriges universitets- och högskoleförbund

Joakim Malmström, universitetsdirektör, Sveriges universitets- och högskoleförbund

Per Anders Nilsson Strandberg, departementssekreterare, Utbildningsdepartementet

Ylva Rosing, undervisningsråd, Statens skolverk

Jan Schierbeck, departementssekreterare, Utbildningsdepartementet

Per Sonnerby, kansliråd, Finansdepartementet

Marie Stern Wärn, verksjurist, Universitetskanslersämbetet

Ulf Walther, rättssakkunnig, Utbildningsdepartementet

Referensgrupp från högskolesektorn

För att få perspektiv på tillträdesfrågorna från olika funktioner inom ett lärosäte och från olika typer av  lärosäten har utredaren tillsatt en referensgrupp. Gruppens samlade erfarenheter är av stor vikt för utredningens arbete. I gruppen ingår:

Marita Hilliges, Högskolan Dalarna

Anders Fällström, Umeå universitet

Johan Scott, Stockholms konstnärliga högskola

Malin Sigvardson, Södertörns högskola

Tarmo Haavisto, Lunds universitet

Margareta Aspan, Stockholms universitet

Mia Andersson, Malmö högskola