U 2020:02 Utredningen om en tioårig grundskola

 • Kalendarium
 • Kontakta oss
 • Vi som arbetar i utredningen
 • Expertgrupp
 • U 2020:02 Utredningen om en tioårig grundskola

  U 2020:02 Utredningen om en tioårig grundskola

  Välkommen till Utredningen om en tioårig grundskolas hemsida! Här kan du läsa om vårt uppdrag och följa vårt arbete, samt få information om hur du kan komma i kontakt med oss.

  I mars 2020 fick Eva Durhan i uppdrag av regeringen att som särskild utredare föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs ett. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har. Även de motsvarande obligatoriska skolformerna grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska utökas med ett år genom att förskoleklassen omvandlas till en ny första årskurs.

  Frågor som ingår i uppdraget är bland annat att:

  • analysera och föreslå hur en tioårig grundskola, en tioårig grundsärskola, en elvaårig specialskola och en sjuårig sameskola kan utformas,
  • föreslå vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den nya första årskursen i dessa skolformer,
  • vid behov ge förslag på andra anpassningar av dagens bestämmelser som behövs vid ett införande,
  • föreslå en tidsplan för genomförande av reformen,
  • föreslå vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare,
  • föreslå vilka andra åtgärder som staten bör vidta för att stödja genomförandet av reformen,
  • och lämna nödvändiga författningsförslag.

  Uppdraget ska redovisas senast den 26 april 2021.