Expertgrupp

Expertgrupp

Följande personer ingår i utredningens expertgrupp:

 

Mattias Ahlquist, kansliråd, Skolenheten, Utbildningsdepartementet

Kristina Ingemarsdotter Persson, departementssekreterare, Budgetavdelningen, Finansdepartementet

Christina Ridderman Karlsson, departementssekreterare, Rättssekretariatet, Utbildningsdepartementet

Christer Tofténius, ämnesråd, Skolenheten, Utbildningsdepartementet

Helena Car, enhetschef, Enheten för ämnesdidaktik, Skolverket

Andreas Gydingsgård, enhetschef, Enhet Norr 6, Skolinspektionen

Sabina Islamovic, enhetschef, Skolutvecklingsenheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten

AnnaKarin Länta, skolchef, Sameskolstyrelsen