Ju 2020:09 Trygghetsberedningen

 • Kansliet
 • Ledamöter
 • Sakkunniga
 • Experter
 • Ju 2020:09 Trygghetsberedningen

  Ju 2020:09 Trygghetsberedningen

  2020-10-20
  Trygghetsberedningen har gjort en avgränsad fördjupning för att ge en samlad bild av hur Coronapandemin påverkat antalet anmälda brott och rättsväsendets myndigheter.
  Läs hela Coronastudien här till höger.