Experter

Experter

 

Ebba Silfverstolpe Agardh, Skolverket

Daniel Allinger, Barnombudsmannen

Kerstin Andersson, Boverket

Karen Austen, Delmos

Greta Berg, SKR

Fredrik Berglund, SIS

Tomas Blixt, Tullverket

Tony Boman, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Ulrika Borg, Advokat

Stefan Borgman, Länsstyrelsen Halland

Emma Ekdahl, Länsstyrelsen Jämtland

Tiina Ekman, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Erik Grevholm, Brå

Lennart Guné, Åklagarmyndigheten

Anna Karin Hansen, EBM

Ulrika Herbst, Polisen

Ulf Hjerppe, Brottsoffermyndigheten

Magnus Lindgren, Stiftelsen tryggare Sverige

Fredrik Olausson, Kriminalvården

Charlotte von Essen, Säpo

Elias Palm, Rättsmedicinalverket

Wenche Skoglund, Försäkringskassan

Mikael Thörn, Jämställdhetsmyndigheten

Mimmi Eriksson Tinghög, Folkhälsomyndigheten

Hedvig Trots, Hovrättsråd

Liselotte Persson-Öhrn, Socialstyrelsen