U 2020:01 Utredningen om mer tid till undervisning

 • Kontakta oss i sekretariatet
 • Vi som arbetar i utredningen
 • Expertgrupp
 • Kalendarium
 • U 2020:01 Utredningen om mer tid till undervisning

  U 2020:01 Utredningen om mer tid till undervisning

  Välkommen till Utredningen om mer tid till undervisnings hemsida! Här kan du läsa om vårt uppdrag och följa vårt arbete, samt få information om hur du kan komma i kontakt med oss.
  I februari 2020 fick Anna Westerholm i uppdrag av regeringen att som särskild utredare föreslå hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar. Utredaren ska även föreslå hur nyanlända elever i högstadiet och gymnasieskolans introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning.
  Frågor som ingår i uppdraget är bland annat att:
  • ta ställning till vilka skolformer och årskurser som bör omfattas av en läxhjälpsgaranti,
  • ta ställning till om målgruppen för stödinsatserna prioriterad timplan och anpassad timplan bör utvidgas,
  • föreslå hur en skyldighet att delta i lovskola ska utformas och ta ställning till vilka elever den ska gälla,
  • analysera och föreslå hur skolplikten kan förlängas för nyanlända elever som inte är behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan,
  • analysera och föreslå hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans introduktionsprogram som omfattas av förslaget om förlängd skolplikt ska ges kortare sommarlov och därmed mer tid till undervisning, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.
  Uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2021