Expertgrupp

Expertgrupp

 

Följande personer ingår i utredningens expertgrupp:

 

Erik Adell Hellström, departementssekreterare, diskrimineringsfrågor, barnrättspolitik mm, Arbetsmarknadsdepartementet

Andreas Hermansson, departementssekreterare, kommunal ekonomi, Finansdepartementet

Anders Edin, departementssekreterare, lovskola, läxhjälp mm, Utbildningsdepartementet

Hannah Edström, rättssakkunnig, Utbildningsdepartementet

Kristina Ingemarsdotter Persson, departementssekreterare, Budgetavdelningen, Finansdepartementet

Cristina Pontis, kansliråd, introduktionsprogram – gymnasieskolan, nyanlända gymnasieungdomar, prövning av grundskoleämnen i gymnasieskolan mm, Utbildningsdepartementet

Annika Århammar. Kansliråd, utbildningspolitik, förskola, grundskola, gymnasieskola, Skolsegregation mm, Arbetsmarknadsdepartementet

Johan Asp, utredare, Skolinspektionen

Åke Larsson, utvecklingssamordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Roger Persson, undervisningsråd, Statens skolverk