Kalendarium

Kalendarium

MARS

20 mars Uppstartsmöte med Utbildningsdepartementet

APRIL

29 april Möte med Utredningen om en tioårig grundskola U 2020:02

MAJ

12 maj Möte med utredningssekreterare från Mer tid för kunskap SOU 2015:81

13 maj Möte med Skolverket

20 maj Möte med Utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven U 2017:07

JUNI

9 juni Möte med Skolverket

12 juni Möte med SKR

16 juni Rektors och lärarintervjuer om lovskola

17 juni Rektors och lärarintervjuer om lovskola

22 juni Möte med SKR

24 juni Huvudmannaintervju om lovskola

25 juni Huvudmannaintervjuer om lovskola

26 juni Möte med Friskolornas Riksförbund

30 juni Möte med Expertgruppen

30 juni Möte med Idéburna skolors Riksförbund

JULI

8 juli Huvudmannaintervjuer om lovskola

8 juli Rektorsintervju om lovskola

10 juli Lärarintervju om lovskola

13 juli Lärarintervjuer om lovskola

AUGUSTI

19 augusti Lärarintervjuer om lovskola

21 augusti Möte med SKR

24 augusti Forskarmöte

25 augusti Möte med Samestyrelsen

25 augusti Möte med Sveriges elevkårer

26 augusti Möte med Amerikanska gymnasiet

26 augusti Möte med IFAU

27 augusti Möte med SVEA, Sveriges elevråd

28 augusti Deltagande i seminariet Linje 14 – Örebro universitetet

28 augusti Möte med Utredningen om barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska U 2019:01

31 augusti Möte med Lärarnas Riksförbund

31 augusti Huvudmannaintervjuer om lovskola och läxhjälp

SEPTEMBER

1 september Möte med Nationellt centrum för svenska som andraspråk

1 september Forskarmöte

2 september Möte med Lärarförbundet

2 september Huvudmannaintervjuer om lovskola och läxhjälp

3 september Möte med expert om diskrimineringsfrågor

3 september Forskarmöte

4 september Möte med Skolverket

4 september Huvudmannaintervjuer om introduktionsprogram

8 september Konferens om språkutvecklande arbetssätt

9 september Möte med SPSM

9 september Möte med utredningssekreterare från Mer tid för kunskap SOU 2015:81

9 september Möte med Skånes kommunala utbildningschefer

10 september Möte med UKÄ

11 september Möte med Skolverket

14 september Möte med Skolverket

17 september Möte med Skolverket

18 september Möte med Sveriges Skolledarförbund

24 september Möte med Skolverket

24 september Forskarmöte

25 september Möte med utredningssekreterare från A 2019:03 Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

25 september Möte med Skolverket

28 september Möte med Funktionsrätt Sverige

29 september Expertgruppsmöte

30 september Forskarmöte

30 september Möte med Föräldraalliansen

 

OKTOBER

1 september Möte med Skolinspektionen

5 oktober Möte med Barn och elevombudet samt Barnombudsmannen

19 oktober Möte med Skolverkets programråd för introduktionsprogrammen

19 oktober Möte med Utredningen om tioårig grundskola, U 2020:02

20 oktober Möte med Ensamkommandes förbund

21 oktober Möte med Lärarnas samverkansråd och SKR

NOVEMBER

2 november Möte med Diskrimineringsombudsmannen

10 november Möte med Svenskt Näringsliv

25 november Expertgruppsmöte