U 2020:04 Utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

 • Kontakta oss
 • Vilka arbetar med utredningen
 • U 2020:04 Utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

  U 2020:04 Utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

  Välkommen till Utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastrukturs hemsida.

  Här kan du få samlad information om utredningen, följa vårt arbete och hitta information om hur du kommer i kontakt med oss.

  I maj 2020 fick Tobias Krantz ett uppdrag av regeringen att som särskild utredare lämna förslag om utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå. Tobias ska också lämna förslag hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastrukturer kan utformas. Utredredningen har flera delmål, bland annat ska utredaren:

  -       föreslå en eller flera finansieringsformer för nationell forskningsinfrastruktur

  -       föreslå en eller flera modeller för organisation och styrning av nationella forskningsinfrastrukturer vid universitet och högskolor,

  -       föreslå ett samordnat system på nationell nivå för prioritering av infrastruktursatsningar, och

  -       föreslå en nationell organisation av e-infrastruktur för forskning

  Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.