Vilka arbetar med utredningen

Vilka arbetar med utredningen

 

Berg, Lars                                 kansliråd                               sakkunnig
Bergkvist, Maud                      ämnesråd                             sakkunnig
Bjerner, Alexander                 departementssekreterare  sakkunnig
Carlsson Kraft, Jenny            departementssekreterare  sakkunnig
Hamsten, Anders                    rektor                                    sakkunnig
Käll, Tim                                  departementssekreterare  sakkunnig
Mikaelsson, Lars Olof            ämnesråd                             sakkunnig
Stengård, Eva                          kansliråd                               sakkunnig
Swedenborg, Elin                   departementssekreterare  sakkunnig
Nüth, Victoria                         utredare                                 expert

 
Referensgrupp – Utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet
Björn Halleröd

Vinnova
Peter Eriksson

Sveriges universitets- och högskoleförbund samt Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur
Katrine Riklund

Svenskt Näringsliv
Emil Görnerup

Stiftelsen för Strategisk Forskning
Bertil Andersson

Wallenbergstifteserna
Sara Mazur

Kungliga Vetenskapsakademien
Kerstin Sahlin

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Kristina Edström

Riksbankens jubileumsfond
Eva Stensköld

Forte
Cecilia Beskow

Formas
Emma Gretzer

RISE
Anna Hultin Stigenberg

Teknikföretagen
Peter Johansson

Socialstyrelsen
Erik Åhlin