U 2022:06 Utredningen om en effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering

 • Kontakt
 • Grupper
 • På gång
 • U 2022:06 Utredningen om en effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering

  U 2022:06 Forskningsfinansieringsutredningen

  Utredning om hur den statliga forskningsfinansieringen ska utformas i framtiden.

  Syftet med översynen är att säkerställa att myndighetsorganisationen effektivt stödjer forskning och innovation av högsta kvalitet, är anpassad till samhällsutvecklingen och främjar nationella och globala samarbeten samt tillgång till forskningsinfrastruktur.

  Utredningen startar i september 2022 och ska pågå ett år.

  Fofin logga