A 2019:05 Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv

Mer information


A 2019:04 Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Mer information


A 2019:02 Utredningen om genomförandet av visselblåsardirektivet

Mer information


A 2019:01 Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Mer information


A 2018:03 2018 års utstationeringsutredning

Mer information


A 2018:02 Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet

Redovisningsdatum


Mer information


A 2018:01 Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster

Mer information


A 2017:04 Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Mer information


A 2017:03 Stridsåtgärdsutredningen

Mer information