A 2018:03 2018 års utstationeringsutredning

Mer information


A 2017:04 Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Mer information


A 2017:03 Stridsåtgärdsutredningen

Mer information


A 2017:02 Utredningen för hållbart arbetsliv över tid

Mer information


A 2017:01 Flexjobbsutredningen

Mer information


A 2016:02 Utredningen om ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

Redovisningsdatum

.

Mer information


A 2016:01 Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

Redovisningsdatum


Mer information


A 2015:03 Utredningen om genomförande av sjöfolksdirektiven

Mer information