A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter


A 2020:02 Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Mer information


A 2020:01 Kommissionen för jämställda livsinkomster

Mer information


A 2019:05 Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv

Mer information


A 2019:04 Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Mer information


A 2019:03 Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen

Mer information


A 2019:02 Utredningen om genomförandet av visselblåsardirektivet

Mer information


A 2019:01 Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Mer information


A 2018:03 2018 års utstationeringsutredning

Mer information