S 2018:03 Barnkonventionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Hagsgård

Huvudsekreterare: Charlotte Palmstierna

Sekreterare: Charlotta Törnell

Sekreterare: Christofer Gatenheim

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 15 november 2020.

Mer information


A 2020:01 Kommission för jämställda livsinkomster

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lise Bergh

Sekreterare: Jennie Larsson, tfn: 08-405 56 11, börjar 2020-03-21

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 20 december 2021. En delredovisning ska göras senast den 25 januari 2021.

Mer information


A 2019:05 Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Sofie Malmkvist, tfn 08-405 17 20

Sekreterare: Hanna Svensson, tfn 08-405 82 68

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2020.

Mer information


A 2019:04 Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Kontaktuppgifter

Särskild Utredare: Mats Rundström

Sekreterare: Jenny Torssander

Sekreterare: Nina Radojkovic

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Mer information


A 2019:03 Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Bull

Huvudsekreterare: Nadia Boussaid Pettersson, tfn 08-405 98 79

Sekreterare: Nina Nordengren, tfn 08-405 94 43

Sekreterare: Anna Rosenmüller Nordlander

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


A 2019:02 Utredningen om genomförandet av visselblåsardirektivet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inga-Lill Askersjö

Huvudsekreterare: Per Larsson, tel: 08-405 80 33

Sekreterare: Niklas Karlsson, tfn 08-405 87 02

Sekreterare: Linnea Fagerberg Portero, börjar 2019-08-12

Sekreterare: Malin Broman Lindfors, tfn: 08-405 23 15

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Mer information


A 2019:01 Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gudmund Toijer

Huvudsekreterare: Marie Gartell, tfn 08-405 82 51

Sekreterare: Maria Rasmussen, tfn 08-405 12 69

Sekreterare: Tommy Larsson, tfn 08-405 55 39

Sekreterare: Pernilla Andersson Joona, börjar den 2019-08-01

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2020.

Mer information


A 2018:01 Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Hemström

Huvudsekreterare: Kristian Löfgren, tfn 08-405 86 29

Sekreterare: Thomas Åkerberg, tfn 08-405 49 83

Sekreterare: Susanne Eriksson, tfn 08-405 30 28

Sekreterare. Eric Hellsing, börjar 2019-08-26

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2020.

Mer information


A 2014:06 Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lil Ljunggren Lönnberg, tfn 072-501 11 83

Kanslichef: Pontus Ringborg, tfn 08-405 41 33

Koordinator: Susanne Zander, tfn 08-405 91 91

Koordinator: Peter Agerhäll, tfn 08-405 27 80

Kommunikationsansvarig: Linus Källander, tfn 08-405 14 12

Koordinator: Jesper Theander, tfn 08-405 42 58

Sekreterare: Anders Barane, börjar 2020-03-01

Bitr. sekreterare: Emil Viklund, tfn 070-221 82 43

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2021.

Mer information