A 2021:02 Utredningen En uppväxt fri från våld

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik Malmberg

Sekreterare: Sara Philipson

Sekreterare: Katarina Leffler

Sekreterare: Karin Blomgren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 31 maj 2022.

Mer information


A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna-Karin Lindblom

Sekreterare: Martin Persson

Sekreterare: Charlotte Billinger

Sekreterare: Anna Aspegren

Sekreterare: Anna Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2021.

Mer information


A 2020:02 Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Middelman

Sekreterare: Victoria Dippel

Sekreterare: Hanna Svensson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 oktober 2021.

Mer information


A 2020:01 Kommissionen för jämställda livsinkomster

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lise Bergh

Huvudsekreterare: Jennie K Larsson, tel 08-405 56 11

Sekreterare: Maria Cheung

Sekreterare: Gustav Staaf

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 7 februari 2022. En delredovisning ska göras senast den 25 januari 2021.

Mer information


A 2019:03 Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Bull

Huvudsekreterare: Nadia Boussaid Pettersson, tfn 08-405 98 79

Sekreterare: Nina Nordengren, tfn 08-405 94 43

Sekreterare: Anna Rosenmüller Nordlander

Redovisningsdatum

Utredningen ska lämna ett delbetänkande den 15 december 2020.
Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2021.

Mer information


A 2014:06 Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lil Ljunggren Lönnberg, tfn 072-501 11 83

Kanslichef: Pontus Ringborg, tfn 08-405 41 33

Koordinator: Susanne Zander, tfn 08-405 91 91

Koordinator: Peter Agerhäll, tfn 08-405 27 80

Kommunikationsansvarig: Linus Källander, tfn 08-405 14 12

Koordinator: Jesper Theander, tfn 08-405 42 58

Koordinator: Anders Barane, tfn 08-405 16 72

Sekreterare: Emil Viklund, tfn 08-405 99 41

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2023.

Mer information