A 2021:06 Förutsättningar för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Francisca Ramsberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 augusti 2023. Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 15 december 2024.

Mer information


A 2021:05 De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Magnus Sverke

Sekreterare: Susanna Hammarberg

Sekreterare: Moa Thyni

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 19 augusti 2022.

Mer information


A 2021:04 En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ola Pettersson

Huvudsekreterare: Linnéa Blommé

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 17 juni 2022, senast den 24 februari 2023 och senast den 23 februari 2024.
Slutredovisas senast den 28 februari 2025.

Mer information


A 2021:02 Utredningen En uppväxt fri från våld

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik Malmberg

Sekreterare: Sara Philipson

Sekreterare: Katarina Leffler

Sekreterare: Karin Blomgren

Sekreterare: Jessica Gozzi (börjar 1 oktober)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 31 maj 2022.

Mer information


A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna-Karin Lindblom

Sekreterare: Charlotte Billinger

Sekreterare: Anna Aspegren

Sekreterare: Anna Andersson

Sekreterare: Ola Hallström

Sekreterare: Helena Rutensköld

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2021.

Mer information


A 2020:01 Kommissionen för jämställda livsinkomster

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lise Bergh Huvudsekreterare: Jennie K Larsson, tel 08-405 56 11 Sekreterare: Maria Cheung Sekreterare: Gustav Staaf

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 7 februari 2022. En delredovisning lämnades den 25 januari 2021.

Mer information


A 2019:03 Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Bull

Huvudsekreterare: Nadia Boussaid Pettersson, tfn 08-405 98 79

Sekreterare: Nina Nordengren, tfn 08-405 94 43

Sekreterare: Anna Rosenmüller Nordlander

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2021.

Mer information


A 2014:06 Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lil Ljunggren Lönnberg, tfn 072-501 11 83

Kanslichef: Pontus Ringborg, tfn 08-405 41 33

Koordinator: Susanne Zander, tfn 08-405 91 91

Koordinator: Peter Agerhäll, tfn 08-405 27 80

Kommunikationsansvarig: Linus Källander, tfn 08-405 14 12

Koordinator: Jesper Theander, tfn 08-405 42 58

Koordinator: Anders Barane, tfn 08-405 16 72

Sekreterare: Emil Viklund, tfn 08-405 99 41

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2023.

Mer information