A 2017:04 Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ewa Ställdal Eriksson, tfn 08-405 17 20

Sekreterare: Karin Hermanrud, tfn 08-405 80 88

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2018.

Mer information


A 2017:03 Stridsåtgärdsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Tommy Larsson

Sekreterare: Sigrid Solvin, tfn 08-405 98 73

Sekreterare: Lars Gellner, börjar 2017-09-01

Sekreterare: Ronny Wenngren, börjar 2017-09-01

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2018.

Mer information


A 2017:02 Utredningen för hållbart arbetsliv över tid

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Wallner

Sekreterare: Anna Fransson, tfn 08-405 23 84

Sekreterare: Sofie Malmkvist, tfn 08-405 98 14

Redovisningsdatum

Uppdraget om ett alterneringsår, arbetstidsbanker, attraktiva arbetsmiljöer, kartläggning av kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro samt deltid som möjlighet ska redovisas senast den 30 mars 2018. Senast den 31 januari 2019 ska utredaren redovisa återstående delar av uppdraget.

Mer information


A 2017:01 Flexjobbsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lena Liljebäck, tfn 08-405 85 80

Sekreterare: Christina Carlsmeden, tfn 08-405 93 44

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 mars 2018.

Mer information


A 2016:03 Arbetsmarknadsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Cecilia Fahlberg Pihlgren, tfn 08-405 35 61

Huvudsekreterare: Soledad Grafeuille, tfn 08-405 35 09

Redovisningsdatum

Delarna av uppdraget som rör vägledning och externa leverantörer ska delredovisas senast den 31 oktober 2017. Delredovisningen ska även innehålla en övergripande kartläggning av hur samspelet och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun fungerar i frågor som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Mer information


A 2015:02 Mottagandeutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Martin Olauzon, tfn 070-238 48 78

Huvudsekreterare: Martin Johansson, tfn 08-405 19 98

Sekreterare: Malin Gedda, tfn 08-405 48 10

Sekreterare: Maria Nordin Skult, tfn 08-405 34 34

Sekreterare: Jonas Widell, tfn 08-405 84 71

Sekreterare: Anton Ringström, tfn 08-405 97 25

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas i 31 mars 2018.

Mer information


A 2014:06 Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lil Ljunggren Lönnberg, tfn 072 501 11 83

Kanslichef: Pontus Ringborg, tfn 08-405 41 33

Koordinator: Susanne Zander, tfn 08-405 91 91

Koordinator: Karin Ericsson, tfn 08-405 45 82

Koordinator: Peter Agerhäll, tfn 08-405 27 80

Koordinator: Emil Buskas, tfn 08-405 92 66

Kommunikationsansvarig: Linus Källander, tfn 08-405 14 12

Sekreterare: Joanna Román, tfn 08-405 96 65

Bitr. sekreterare: Marie Lind, tfn 076-319 66 23

Bitr. sekterarate: Emil Viklund, tfn 070-221 82 43

Bitr. sekterarate: Decran Sahakyan, tfn 08-405 20 61

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2019.

Mer information