A 2018:03 2018 års utstationeringsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Marie Granlund, tfn 08-405 51 66

Sekreterare: Tommy E Larsson, tfn 08-405 61 68

Sekreterare: Hanna Björknäs, tfn 08-405 52 40

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Mer information


A 2018:02 Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eric Leijonram

Sekreterare: Anja Nordfeldt, tfn 08-405 12 96

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2019.

Mer information


A 2018:01 Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Hemström

Huvudsekreterare: Kristian Löfgren, tfn 08-405 86 29

Sekreterare: Thomas Åkerberg, tfn 08-405 49 83

Sekreterare: Susanne Eriksson, tfn 08-405 30 28

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Mer information


A 2017:02 Utredningen för hållbart arbetsliv över tid

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Wallner, tfn 08-405 87 81

Sekreterare: Anna Fransson, tfn 08-405 23 84

Sekreterare: Susanne Stenberg, tfn 08-405 23 47

Redovisningsdatum

Uppdraget om ett alterneringsår, arbetstidsbanker, attraktiva arbetsmiljöer, kartläggning av kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro samt deltid som möjlighet ska redovisas senast den 30 mars 2018. Senast den 31 januari 2019 ska utredaren redovisa återstående delar av uppdraget.

Mer information


A 2016:03 Arbetsmarknadsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Cecilia Fahlberg Pihlgren, tfn 08-405 35 61

Huvudsekreterare: Soledad Grafeuille, tfn 08-405 35 09

Redovisningsdatum

De delar av uppdraget som rör vägledning ska redovisas senast den 31 oktober 2017. Delredovisningen ska även innehålla en övergripande kartläggning av hur samspelet och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun fungerar i frågor som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Mer information


A 2014:06 Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lil Ljunggren Lönnberg, tfn 072 501 11 83

Kanslichef: Pontus Ringborg, tfn 08-405 41 33 (föräldraledig)

Tf. Kanslichef: Susanne Zander, tfn 08-405 91 91

Koordinator: Karin Ericsson, tfn 08-405 45 82

Koordinator: Peter Agerhäll, tfn 08-405 27 80

Kommunikationsansvarig: Linus Källander, tfn 08-405 14 12

Kommunikatör: Maja Dahl, tfn 08-405 17 37

Bitr. sekreterare: Emil Viklund, tfn 070-221 82 43

Bitr. sekreterare: Decran Sahakyan, tfn 08-405 20 61

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2021.

Mer information