A 2021:06 Förutsättningsutredningen – En ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Francisca Ramsberg

Huvudsekreterare: Johan Hedelin, 08-405 82 96
johan.hedelin@regeringskansliet.se

Sekreterare: Fredrik Karlman, 08-405 17 61
fredrik.karlman@regeringskansliet.se

Sekreterare: Lisa Ahlström, 08-405 46 35
lisa.ahlstrom@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 augusti 2023.
Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 15 december 2024.

Mer information


A 2021:05 Utredningen om de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Magnus Sverke

Sekreterare: Susanna Hammarberg

Sekreterare: Moa Thyni

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 19 augusti 2022.

Mer information


A 2021:04 Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Ola Pettersson

Huvudsekreterare: Linnéa Blommé

Sekreterare: Per Lindblom

Sekreterare: Maria Cheung

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2025.

Mer information


A 2021:03 Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lenita Granlund

Sekreterare: Victoria Röshammar

Sekreterare: Phuong Huynh

Redovisningsdatum

Utredningen ska redovisas senast den 17 juni 2022.

Mer information