S 2018:03 Barnkonventionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Hagsgård

Huvudsekreterare: Charlotte Palmstierna

Sekreterare: Charlotta Törnell

Sekreterare: Christofer Gatenheim

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 15 november 2019.

Mer information


A 2018:03 2018 års utstationeringsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Marie Granlund, tfn 08-405 51 66

Sekreterare: Tommy E Larsson, tfn 08-405 61 68

Sekreterare: Hanna Björknäs, tfn 08-405 52 40

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Mer information


A 2018:02 Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eric Leijonram

Sekreterare: Anja Nordfeldt, tfn 08-405 12 96

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2019.

Mer information


A 2018:01 Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Hemström

Huvudsekreterare: Kristian Löfgren, tfn 08-405 86 29

Sekreterare: Thomas Åkerberg, tfn 08-405 49 83

Sekreterare: Susanne Eriksson, tfn 08-405 30 28

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Mer information


A 2014:06 Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lil Ljunggren Lönnberg, tfn 072 501 11 83

Kanslichef: Pontus Ringborg, tfn 08-405 41 33 (föräldraledig)

Tf. Kanslichef: Susanne Zander, tfn 08-405 91 91

Koordinator: Karin Ericsson, tfn 08-405 45 82

Koordinator: Peter Agerhäll, tfn 08-405 27 80

Kommunikationsansvarig: Linus Källander, tfn 08-405 14 12

Kommunikatör: Maja Dahl, tfn 08-405 17 37

Sekreterare: Jesper Theander, börjar 2019-03-01

Bitr. sekreterare: Emil Viklund, tfn 070-221 82 43

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2021.

Mer information